Hem > Kunskap > Innehåll

Använda karmar bör bibehållas och certifieras oregelbundet.

- Sep 20, 2018 -

De använda karmarna ska hanteras av en speciell person under operationen och bör inspekteras, underhållas och certifieras regelbundet. Observera att en omfattande och detaljerad inspektion måste utföras innan du använder tråget. Det är strängt förbjudet att använda deformation eller skada.

 

Ovala krossar, t.ex. fel, ska användas i enlighet med relevanta bestämmelser i bruksanvisningen. Säkerhetsanordningarna och skyddsanordningarna måste vara kompletta och tillförlitliga. Trussen är föremål för regelbunden inspektion och underhåll för att säkerställa den normala driften av trussutrustningen, förlänga dess reparationscykel och livslängd, minska underhållskostnaderna, förbättra integriteten och utnyttjandet av trussutrustning och minimera tekniska kostnader.

 

Om de använda karmarna misslyckas måste den stoppas och inspekteras och repareras i tid för att eliminera det tillfälliga felet och lokal skada på karmutrustningen under användning så att den kan fungera normalt och de tekniska förhållandena och prestanda kan uppfylla de angivna tekniska kraven .

used trusses.jpg

Relevanta branschkunskap

Relaterade produkter

  • Aluminium Använd Lighting Truss
  • Kabelskyddshämmare
  • Portable Stage Lighting Truss
  • Justerbar scendäck
  • Assembly Event Stage
  • Arch Roof Truss System